.

ANBI

De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort is door de Belastingdienst bij beschikking d.d. 7 november 2016 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met ingang van 5 juli 2016 onder nr. 8565 41 163.
Dit betekent dat u belastingvrij aan ons kunt schenken en - onder voorwaarden - uw giften aftrekbaar zijn van de belastingen. Periodieke schenkingen aan ons als ANBI zijn altijd aftrekbaar.

Klik hier voor meer informatie van de belastingdienst over schenken aan goede doelen of erven.

Ook bedrijven kunnen giftenaftrek krijgen. Raadpleeg uw belastingadviseur of kijk op www.belastingdienst.nl en zoek op giften. Wij betalen dan over uw gift geen schenkbelasting.

Dankzij uw gift Amersfoort hartveilig!

Hoewel wij uitsluitend met vrijwilligers werken die dit belangeloos doen, hebben wij om het netwerk te onderhouden en verder uit te breiden geld nodig. Wij zijn bijvoorbeeld van plan met die gelden AED’s en/of buitenkasten aan te schaffen voor die plekken in Amersfoort waar nog geen AED publiekelijk beschikbaar is 24 uur per dag en 7 dagen per week. Dat kost geld. 

Amersfoort hartveilig maken na uw overlijden

U kunt de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort in uw testament opnemen en ons een legaat nalaten. U kunt ons ook als erfgenaam aanmerken. Een nalatenschap aanvaarden wij onder het voorbehoud van boedelbeschrijving. Door onze  ANBI-status betalen wij over de waarde van het legaal of de nalatenschap geen erfbelasting. Als u hierin interesse hebt, raadpleeg dan uw notaris.

Meer informatie? Neem contact met ons op via penningmeester@reanimatienetwerk-amersfoort.nl. U kunt hier ook een terugbelverzoek achterlaten.

Bankrekening

Ons bankrekeningnummer voor giften is NL95 RABO 0311 0900 52 t.n.v. Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort, te Amersfoort, graag met omschrijving "gift". Bij voorbaat dank voor uw financiële ondersteuning van ons netwerk.

Doneren via IDEAL

Doneer geld aan ons (alle bedragen zijn van harte welkom) via deze IDEAL-betaallink (of klik op het IDEAL-logo hiernaast).  Deze betaling wordt verwerkt via IDEAL/Mollie Payments.

U kunt ook donateur worden van onze stichting. Kijk hier

E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn