.

Disclaimer/algemene voorwaarden/cookie informatie

Websites

De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort heeft opgezet en onderhoudt de volgende websites:

  • www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl: algemene website over het Reanimatie Netwerk Amersfoort en haar activiteiten; deze website is ook bereikbaar onder www.reanimatienetwerk.nl (die enkel doorverwijst naar onze algemene website).
  • www.reanimatiecursus-amersfoort.nl: specifieke informatie over reanimatiecursussen die worden georganiseerd door de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort: via deze website kunt u zich aanmelden voor een cursus en de cursuskosten betalen.

 © Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort, 2020

(tenzij de content van derden is, zoals bijvoorbeeld content van de Hartstichting en HartslagNu). Wij menen dat alle content op onze website door ons gebruikt mag worden. Staat er op onze website content waarvan u de rechten heeft en u bezwaar heeft tegen het gebruik daarvan door ons, neem dan a.u.b. onmiddellijk contact met ons op.

Alle links waren correct op het moment van het publiceren van onze websites. Als een link niet meer werkt, stellen we het op prijs als u ons daarop attendeert via webmaster@reanimatienetwerk-amersfoort.nl.

Deze websites zijn bedoeld om te informeren over de activiteiten van de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort. De informatie is zoveel mogelijk correct op het moment van plaatsen daarvan maar kan door tijdsverloop verouderd zijn. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u vertrouwen op informatie die u hier gevonden heeft? Neem dan eerst contact met ons op om te bespreken of deze informatie ook in uw concrete situatie van toepassing is. Zie hiervoor de contactpagina. De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor handelen of nalaten op basis van de informatie weergegeven op deze website.

De informatie in de dekkingskaart is indicatief, voor plannings- en overzichtsdoeleinden. De exacte locatie van een AED en de toegankelijkheid hiervan kan afwijken van hetgeen op de dekkingskaart is vermeld. Alleen de live-data in het Hartslagnu systeem is zo actueel mogelijk, indien tijdig bijgewerkt door de beheerder van een AED. Heeft u dringend een AED nodig? Bel dan met 112. De 112-meldkamer kan besluiten om burgerhulpverleners met een AED op te roepen. 

Cookies/tracking informatie

Wij gebruiken cookies om de website technisch te laten werken en voor algemene statistische doeleinden (via google en google-maps voor onze dekkingskaart). Wij tracken niet op andere websites. Het kan zijn dat onze provider het gebruik van onze websites ook trackt, maar hierover hebben wij geen controle, noch kunnen we gebruik maken van de gegevens (anders dan voor algemene statistische doeleinden en/of beveiligingsdoeleinden). Zie ook ons privacybeleid.

Aanbiedingen op deze websites en cursusvoorwaarden

Alle aanbiedingen op deze websites zijn geldig zolang de voorraad strekt en/of subsidie- of sponsorgelden strekken. Het bestuur behoudt zich het recht voor om aanbiedingen te beëindigen of tot specifieke doelgroepen te beperken of een aanbieding niet toe te passen in geval van (mogelijk) misbruik daarvan. Wilt u vertrouwen op een aanbieding, neem dan voordat u onomkeerbare stappen zet contact op met info@reanimatienetwerk-Amersfoort.nl om bevestiging te verkrijgen dat een aanbieding op u van toepassing is. 

Voor onze cursussen gelden specifieke cursusvoorwaarden. Deze zijn te vinden op https://reanimatiecursus-amersfoort.nl/page/216491/algemene-voorwaarden

Informatie over reanimatiehandelingen

Informatie over de techniek van reanimeren is informatief bedoeld en vervangt niet het volgen van een erkende reanimatiecursus. Het correct uitvoeren van reanimatiehandelingen blijft de eigen verantwoordelijkheid van degene die deze handelingen verricht. De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het uitvoeren (of nalaten daarvan) van reanimatiehandelingen door burgerhulpverleners of anderen. Burgerhulpverleners die bij een reanimatie worden opgeroepen, vallen onder de verantwoordelijkheid van www.hartslagnu.nl. De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort is partner van HartslagNu en assisteert bij het werven en beheren van deze vrijwilligers in de gemeente Amersfoort (waaronder begrepen Hoogland en Hooglanderveen).

Aansprakelijkheidsbeperkingen en bevoegdheid te binden

Alle betaalde en gratis diensten die de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort aanbiedt geschieden door vrijwilligers. Het bestuur van de Stichting probeert zo veel mogelijk de kwaliteit van deze diensten te waarborgen. De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid in geval van schade of verlies van handelen of nalaten door leden van het bestuur en/of andere vrijwilligers die voor de Stichting werken behalve in geval van opzet dan wel grove schuld. In ieder geval is elke aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de uitkering van de vrijwilligersverzekering van de gemeente Amersfoort.

Slechts twee bestuursleden, gezamenlijk handelend, kunnen de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort juridisch binden. Een aantal bestuursleden heeft van het bestuur volmacht gekregen om zelfstandig handelend de Stichting te binden. Twijfelt u over een specifieke bevoegdheid, of wilt u in een concreet geval hierover informatie, mail dan naar bestuur@reanimatienetwerk-amersfoort.nl. In ieder geval zijn onze vrijwilligers, niet-bestuursleden, NIET bevoegd de Stichting juridisch te binden.

Privacybeleid/AVG informatie

De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort heeft een privacybeleid.


E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn