Help mee om Amersfoort 'hartveilig' te maken!

Informatie voor organisatoren van een buurtaed-actie in Amersfoort via www.buurtaed.nl

Hartstikke goed dat je een buurtAED actie bent gestart of wilt starten!

Wij krijgen veel vragen over buurtaed acties in Amersfoort. Hieronder vindt je de antwoorden op de al gestelde vragen.

Welk type kast moet ik kiezen?

Wij hebben, na onderzoek en overleg met een aantal ervaringsdeskundigen gekozen voor de ronde Rotaid kast. Deze zie je in het rood of het groen overal in de stad hangen. Wij vragen je dus voor deze kast te kiezen.Hier zit geen slot op. Als de kast op een plek opgehangen wordt waar er goede sociale controle is, dan hoeft er ook geen slot op. Is dat niet het geval, dan kun je op verzoek van ons het standaard cijferslot krijgen. Wij overleggen dan met je over de code die je daarvoor gebruikt (zie hierna).

Subsidie?

Binnenkort komt er weer subsidie van ons voor AED's die via crowdfunding wordt gefinancierd door buurten. Wij zijn nu nog aan het kijken in welke vorm. Wij hopen hier uiterlijk 1 november 2019 duidelijkheid over te kunnen geven. Het kan zijn dat dit niet meer geldt voor AED's die via buurtaed.nl worden aangeschaft. 

Komt de buitenkast te hangen op het grondgebied van de voormalige gemeente Hoogland (dit betreft Hoogland, Vathorst, Nieuwland, Hooglanderveen, Hoogland West en Kattenbroek), dan kunt u een financiële bijdrage van rond de Eur 400-450 vragen van de Stichting Wit Gele Kruis Fonds Hoogland. Aanvragen en meer informatie op witgelekruishoogland@gmail.com

Aanvraag buurtbudget

Je kunt proberen bij het buurtbudget voor je eigen wijk om een bijdrage te vragen. Wij weten dat dit bij sommige buurtbudgetten gelukt is. Kijk op de lijst van buurtbudget contactadressen:  https://www.amersfoort.nl/subsidies/to/buurtbudget.htm Vraag dit meteen aan, want je hebt in principe maar 30 dagen en het kan even duren voordat het buurtbudget een besluit genome

Actief reclame maken essentieel!

Alleen een actie posten op buurtaed.nl is niet voldoende om de actie te doen slagen. Onze ervaring is dat als je niet actief reclame maakt voor je buurtAED actie, deze niet gaat lukken. Dit betekent briefjes in de bus doen bij je buren, je buren direct aanspreken, een berichtje in het wijkkrantje als dat er is, en op sociale media. Denk ook aan een berichtje in je buurtpreventie WhatsApp groep en in je wijk op Nextdoor. Wij kunnen onze eigen social media inzetten om je actie te promoten. Je hebt in principe maar een maand, dus het is belangrijk om hier zo snel mogelijk mee te beginnen. Hierbij tref je een voorbeeldbrief aan die je hiervoor kunt gebruiken. Lees hem goed en pas hem aan aan je eigen actie.

Het is vaak een goed idee om de actie met een aantal bevriende buren samen op te starten. Dan kan je het werk verdelen en elkaar inspireren.

Als het niet op tijd lukt, kan je buurtaed.nl vragen je actie met een maand te verlengen.

Dreigt je actie net niet op tijd te lukken, neem dan snel contact met ons op en wij kijken dan of we nog extra geld kunnen regelen van sponsoren of eigen potjes. NB: geen garantie en het hangt ook van de locatie af (hoe belangrijk is de locatie voor de dekking van ons netwerk). Het uitgangspunt is dat de wijk het geld bij elkaar brengt. Wij kunnen eventueel een noodverbandje leggen als het net niet lukt, er voldoende draagvlak lijkt te zijn en je je best gedaan hebt.

Exacte locatie van de buitenkast

Het is ook belangrijk dat je goed nadenkt over de beste locatie voor de AED. Kijk op onze website voor een actuele dekkingskaart (https://www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl/Netwerk/Dekking/). De ideale minimumafstand tussen AED’s is 250 meter. Een AED dekt een cirkel van 500m doorsnede rondom de AED (250m in elke richting). Maar een dichter netwerk is uiteraard beter! We doneren niet als er al een AED in de onmiddellijke omgeving van de voorgestelde locatie is (ruim binnen de 250m). Dit is aan ons ter beoordeling.

De Rotaid kast moet aangesloten worden op een stopcontact. Daarvoor moet direct achter de kast een gat door de muur worden geboord. Binnen wordt een adaptor geplaatst die met een stekker in het stopcontact gaat. Het stroomverbruik is laag (led lampjes en bij harde kou verwarming van de kast). Iedere goede DHZ-er kan de kast ophangen. Heb je hulp nodig, dan kunnen wij een van onze vrijwilligers vragen te helpen om de kast te installeren. De kast moet idealiter op een goed verlichte plaats hangen die gemakkelijk te vinden is op basis van het google-adres. De burgerhulpverleners krijgen namelijk de oproep om naar het google-adres te gaan. Het is ook belangrijk dat de kast goed verlicht is (in het licht van een buitenlamp of lantaarnpaal). Dit is vooral van groot belang als er een slot op komt. 

Plaats je een slot, dan is het uiteraard belangrijk dat de goede code in HartslagNu komt. Wij vragen je om hierover even overleg met ons te hebben. Wij hebben namelijk met de politie en gemeentelijke handhaving een code afgesproken voor gebieden van de stad waar zij surveilleren te voet en op de fiets (dan hebben ze namelijk zelf geen AED bij zich en zouden ze graag gebruik maken van de AED's van ons netwerk als dat nodig is). Hou deze code uiteraard geheim!

Heb je problemen om je AED aan te melden, neem dan contact met ons op. Wij kunnen de AED ook zelf in HartslagNu zetten. We hebben dan nodig: serienummer AED, merk en type, verloopdata accu en elektroden en de exacte locatie (bijv: links naast voordeur). Verder is er een lokale beheerder nodig: dat kan jij zelf zijn als organisator, maar ook de bewoner van het pand waar de AED komt te hangen als dat iemand anders is. Deze moet zich aanmelden bij HartslagNu als vrijwilliger met naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en mobiel nummer. De beheerder krijgt een bericht als de AED is opgeroepen. Hij/zij kan dan controleren of de AED is teruggebracht en of de electroden vervangen moeten worden.

Stickersetje

Je kunt van ons een stickertsetje krijgen voor op de kast en op de AED. Hier staan onze contactgegevens op, waaronder een callcenter dat dag en nacht bereikbaar is. Als de AED niet wordt teruggebracht en wordt gevonden, bijv. door de politie, zullen zij ons bellen en wij kunnen dan aan de hand van de HartslagNu gegevens die wij hebben proberen te bepalen waar deze AED thuishoort en regelen dat de AED terugkomt waar hij thuishoort.

Feestje als het gelukt is?

Denk ook eens aan het organiseren van een feestje als de AED er hangt, om je donateurs te bedanken. Dit is goed voor het draagvlak in je wijk en de onderlinge contacten. Wil je dat iemand van het Netwerk een verhaaltje houdt, vraag het gerust. Wij kunnen soms ook een wethouder vragen de AED officieel te openen. Geen garantie dat het lukt, maar vragen staat vrij!

Stuur ons AED foto's van de AED als die hangt of van het feestje. Wij plaatsen graag een berichtje op onze social media om andere wijken te inspireren!

Burgerhulpverleners

Vraag bij je actie sowieso iedereen in je buurt met een geldig reanimatiediploma (bijv. BHV-ers, EHBO-ers) om zich aan te melden bij www.hartslagnu.nl en hun beschikbaarheid daar op te geven. Burgerhulpverleners worden opgeroepen bij een 112-melding van een hartstilstand bij jou in de buurt, tegelijk met de andere hulpdiensten. Zit je buitenkast op slot, dan krijgen ze op dat moment ook de actuele code van het slot (mits je die goed in het systeem zet).

Reanimatiecursus met gebruik van de AED

Als je donateurs en/of de buurtbewoners een reanimatiecursus willen volgen (waarin ze ook leren hoe ze de AED moeten bedienen), kan je ze verwijzen naar onze webshop www.reanimatiecursus-amersfoort.nl Hier vindt je de actuele cursusdata. Er zijn ook andere aanbieders in Amersfoort. De non-profit aanbieders kan je hier vinden (site Hartstichting). Na de cursus moeten deze mensen zich uiteraard wel als burgerhulpverlener aanmelden om in je buurt opgeroepen te worden als er een hartstilstand is. Alleen dan krijgen ze de code van het slot.

Verdere info

Wij zijn graag bereid je verder te helpen als je dat wilt, mail ons op info@reanimatienetwerk-amersfoort.nl of neem telefonisch contact op met Machiel Lambooij op 06 52 474 387.

Hieronder vind je een voorbeeldbrief om rond te brengen bij je buren en nadere technische details over de kast en hoe deze gemonteerd zou moeten worden. Lees deze aub goed door!
 

Voorbeeldbrief
Voorbeeldbrief buurtAED actie
Buurtbrief – gezamenlijk aanschaffen AED met buitenkast.docx (894.53KB)
Voorbeeldbrief
Voorbeeldbrief buurtAED actie
Buurtbrief – gezamenlijk aanschaffen AED met buitenkast.docx (894.53KB)

 
LEES DE BUITENKAST DETAILS GOED VOORDAT JE BESLUIT WAAR JE DE BUITENKAST PLAATST.

NB: anders dan in dit document staat is de buitenkast die je van ProCardio (buurtaed) krijgt: ROOD van kleur.


Buitenkast details
Lees dit goed voordat je besluit waar je een buitenkast plaatst!
Uw aanvraag voor een buitenkast - eerst dit lezen_1.pdf (406.27KB)
Buitenkast details
Lees dit goed voordat je besluit waar je een buitenkast plaatst!
Uw aanvraag voor een buitenkast - eerst dit lezen_1.pdf (406.27KB)
E-mailen
Bellen
Map
Info