Help mee om Amersfoort 'hartveilig' te maken!

Persberichten


Terug naar overzicht

02-10-2017

SRO stelt 12 AED's ter beschikking

SRO stelt 12 AED’s ter beschikking aan het reanimatienetwerk

Tijdens een bijeenkomst afgelopen vrijdag ter gelegenheid van Wereldhartdag heeft het Reanimatie Netwerk Amersfoort bekend gemaakt dat zij overeenstemming heeft bereikt met de SRO om op 12 locaties bestaande AED’s ter beschikking te stellen aan burgerhulpverleners. De SRO beheert in Amersfoort de gemeentelijke sportfaciliteiten. Deze zijn veelal al uitgerust met een AED. Deze AED’s hangen echter binnen en zijn daarmee bij een hartstilstand buiten openingstijden niet bereikbaar. Door de gemaakte afspraak worden de AED’s dag en nacht beschikbaar voor de omgeving. Dit wordt mogelijk dankzij de medewerking van de Hartstichting die het Reanimatie Netwerk Amersfoort onlangs 15 buitenkasten toekende.

In de rood verlichte Onze Lievevrouwentoren overhandigde Anna van Boggelen van de Hartstichting symbolisch een buitenkast aan Michel Bloemsma, financieel directeur van de SRO, onder het toeziend oog van Henk Pijper, voorzitter van de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort. Ook werd een buitenkast toegekend aan het Rode Kruis. Deze komt binnenkort te hangen aan het Rode Kruisgebouw aan de Columbusweg in de wijk De Kruiskamp.

Voorzitter Henk Pijper: “Wij hebben in het eerste jaar van ons bestaan bereikt dat er nu meer dan 1700 burgerhulpverleners in Amersfoort klaar staan om medeburgers met een hartstilstand onmiddellijk te reanimeren. Met deze aantallen is heel duidelijk dat ons initiatief leeft onder de bevolking. We hebben nu 40 AED’s in het netwerk, waarvan nog maar een klein deel dag en nacht beschikbaar is. Dankzij de Hartstichting worden dat er nu veel meer. We willen het komende jaar grote stappen zetten om naar zeker 150 AED’s te komen, eerlijk verspreid over heel Amersfoort, en dag en nacht beschikbaar. Wij zijn de Hartstichting en de SRO zeer erkentelijk voor hun medewerking. Het naar buiten brengen van 12 SRO AED’s is een belangrijke stap. Vooral ook omdat de sportfaciliteiten midden in woonwijken liggen waar nu nog nauwelijks AED’s te vinden zijn. Ook de medewerking van het Rode Kruis is belangrijk; in de wijk De Kruiskamp was nog geen publieke AED. Ik roep alle AED-eigenaren op om dit goede voorbeeld van de SRO en het Rode Kruis te volgen.”

In overleg tussen het Reanimatie Netwerk en de SRO worden de komende weken de locaties bepaald waar de SRO 12 AED’s in buitenkasten zal plaatsen.

Foto’s (vrij van rechten te gebruiken):

Henk Pijper (Reanimatie Netwerk), Michel Bloemsma (SRO) en Anna van Boggelen (Hartstichting) met de symbolisch overhandigde buitenkast.Foto

De door de Hartstichting aan het Reanimatie Netwerk toegekende buitenkasten staan te wachten op installatie.
Amersfoort, 2 oktober 2017

Noot voor de redactie

De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort onderhoudt en beheert het netwerk van burgerhulpverleners bij reanimaties en publiek toegankelijke AED’s binnen de gemeente Amersfoort, in samenwerking met hartslagnu.nl, de gemeente Amersfoort en de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU). 

Op 28 september 2017 heeft Burgemeester Lucas Bolsius in zijn weekvideo ook aandacht besteed aan het Reanimatie Netwerk Amersfoort. De heer Bolsius is lid van het comité van aanbeveling van het Netwerk.

Vrijdag 29 september 2017 was Wereldhartdag, tevens Red Dress Day, de dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de specifieke problematiek van het vrouwenhart.

www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl


Nadere informatie is te verkrijgen bij

Machiel Lambooij
Secretaris/penningmeester
penningmeester@reanimatienetwerk-amersfoort.nl
T: 06 52 47 43 87

 Persbericht SRO stelt 12 AED’s ter beschikking aan het reanimatienetwerk.docx


Terug naar overzichtE-mailen
Bellen
Map
Info