Help mee om Amersfoort 'hartveilig' te maken!

Buurt actie Gele Plomp 62 in Nieuwland

De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort ondersteunt van harte de buurt actie om een AED in buitenkast te krijgen op het adres Gele Plomp 62 in Nieuwland. Samen met de initiatiefnemers Paul en Ingrid van Albero BV maakt het Reanimatie Netwerk Amersfoort zich er sterk voor dat deze AED er ook daadwerkelijk komt. Het is mooi dat een bedrijf zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Wij roepen de buurtbewoners dan ook op om financieel mee te helpen om deze AED mogelijk te maken. Er zijn te weinig AED's in Nieuwland en in deze buurt is er helemaal geen AED!

Wij werken samen met de organisatoren om er voor te zorgen dat er een goede AED komt, naar de Amersfoortse standaard in een buitenkast, zodat deze 24/7 beschikbaar is. Deze zal na aanschaf met medewerking van vrijwilligers van het Reanimatie Netwerk Amersfoort worden opgehangen en operationeel gemaakt worden en daarna worden aangemeld bij www.hartslagnu.nl. De AED zal, net als alle andere AED's in Amersfoort, beschikbaar komen voor onze burgerhulpverleners in Nieuwland. Kijk hier hoe het netwerk werkt. Kijk hier voor het volgen van een reanimatiecursus om burgerhulpverlener te worden.


Hier komt de AED in buitenkast te hangen (blauw = AED in de pijplijn; groen = 24/7 beschikbaar; oranje=alleen tijdens openingstijden):

Kijk voor onze actuele dekking in Nieuwland en de rest van Amersfoort en Hoogland hier.

Infobrief van de organisatoren

Help mee om Amersfoort 'hartveilig' te maken!

Buurt-AED: we zijn er bijna!

 

“ AED (locaties) in Nieuwland gevraagd

geplaatst op 28 november 18, 17:15 uur op wijzijnnieuwland.nl

 Voor een zo succesvolle reanimatie zijn er voldoende burgerhulpverleners en AED’s nodig. 

In Nieuwland is er al een behoorlijk aantal actieve burgerhulpverleners. Op dit moment zijn er echter nog onvoldoende AED’s. Diverse pogingen om het aantal AED’s in Nieuwland te vergroten, zijn helaas tot nu toe mislukt. In andere wijken lukt dit wel. Daarom vraagt het Reanimatie Netwerk Amersfoort nu jouw medewerking.”

Nieuwe locatie.

Wij zijn de nieuwe eigenaar van de Gele Plomp 62 en willen het AED netwerk uitbreiden van het reanimatie Netwerk Amersfoort.  

De AED wordt aan de buitenmuur van ons huis (Gele Plomp 62) bevestigd, zodat deze 24 / 7 beschikbaar is. Een AED met een verlichte en verwarmde buitenkast is te koop voor € 2.500; dit is inclusief een onderhoudscontract voor 8 jaar. 

Hoe mooi om dat samen te realiseren via giften van onszelf?

 

Op dit moment missen we nog €1.000,-!

 


Voor een AED geldt een 6-minutenzone.

 

Een 6-minutenzone is een gebied waarin alles zo is geregeld dat alle drie stappen van het 6-minutenconcept efficiënt toegepast kan worden.

 BEL 112

REANIMEER

DEFRIBILLEER


 

Binnen de 6-minutenzone van de Gele Plomp 62 staat uw woning met nog 199  woningen. 

Doet u mee? Als we alle 200 een bedrag storten van €5 dan hebben we met elkaar onze omgeving weer een stuk veiliger gemaakt. 

Doe mee, en stort uw VIJF euro op rekeningnummer NL98 KNAB 0258 5758 91.Heeft u vragen? We zijn te bereiken per mail op ingrid@alberobv.nl of telefonisch   op 033-4530913.

 www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl/geleplomp