Help mee om Amersfoort 'hartveilig' te maken!

Kosten gebruiksgereed maken na reanimatie declarabel bij de RAVU

Sommige serviceprogramma's van AED-leveranciers bevatten al een gratis vervanging van electroden en/of accu na inzet. Informeer bij uw leverancier.

Neemt u niet deel aan een  vervangingsprogramma van uw leverancier, dan dient u zelf nieuwe electroden (bij bepaalde AED's: ook de accu) te vervangen. U kunt de rekening declareren bij de ambulancedienst RAVU (onder bepaalde voorwaarden).

Hier is een webformulier te vinden voor declaratie bij de RAVU: https://www.ravu.nl/declaratie-gebruikskosten-aed