Help mee om Amersfoort 'hartveilig' te maken!

De organisatie van de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort

Het BestuurHenk Pijper

Voorzitter Achtergrond: gemeenteraadslid van Amersfoort, met als portefeuille veiligheid en veiligheidsambassadeur Ervaring: Europees directeur veiligheid, Hoofd BHV en bestuurservaring in verschillende stichtingen en verenigingen waaronder de Nederlandse Vereniging voor bedrijfshulpverlening NVB-BHV  Motivatie: In de politiek spreken we vaak over "Samen maken we de stad" als we over de ontwikkelingen in Amersfoort spreken, een reanimatie netwerk is daarvan een bijzonder voorbeeld. Dit initiatief dat in het verleden maar niet van de grond kwam moest ik, toen ik het vernam wel gaan trekken. Het belang van veiligheid en gezondheid zat en zit in mijn dagelijks werk, als voormalig Europees directeur health, safety and environment, oud bestuurslid van de NVB-BHV en nu als woordvoerder veiligheid in de gemeenteraad van Amersfoort.

voorzitter@reanimatienetwerk-amersfoort.nl

Linked-in

Machiel Lambooij

Penningmeester/Secretaris Achtergrond: belastingadviseur en advocaat Ervaring: financiële, fiscale en juridische kennis, bestuurlijke ervaring in het bedrijfsleven en bij non-profit organisaties. Actief veiligheidsambassadeur. Motivatie: in de duiksport (vaak geen ambulance onder handbereik) heb ik kennis gemaakt met het belang van eigen EHBO en reanimatiekennis. Ik vind het zonde dat ik iemand zou kunnen helpen die om de hoek een hartstilstand heeft, maar niet weet dat die hulp daar nodig is. HartslagNu is de perfecte oplossing daarvoor.

E penningmeester@reanimatienetwerk-amersfoort.nl

Linked-in

Hans Doorn

Bestuurslid verantwoordelijk voor de contacten met de hulpdiensten in Amersfoort Achtergrond: instructeur BHV en reanimatie/AED, ex-bevelvoerder Brandweer Amersfoort   Ervaring:  trainer op het gebied van BHV en reanimatie, enthousiast betrokken bij de Jeugd EHBO   Motivatie:   Ik ben overtuigd van het grote belang om binnen 6 minuten met reanimatie te beginnen. Daarom wil ik, als uitvoerend bestuurslid, graag de aanwezigheid van ons netwerk in de wijken organiseren. Vanuit mijn brandweer achtergrond kan ik goed de contacten met de hulpdiensten onderhouden. Het is van groot belang dat iedereen bij een reanimatie goed en professioneel samenwerkt, met respect voor elkaar's inzet en kunnen.  

E  hulpdiensten@reanimatienetwerk-amersfoort.nl

Linked-in

Anky Cremers

Bestuurslid verantwoordelijk voor het werven, de begeleiding en het onderhouden van de contacten met de wijkcoördinatoren. Achtergrond:  Fysiotherapeut en Manueel therapeut, Persoonlijke training en coaching. Ervaring: 35 jaar werkzaam geweest in de eerstelijnszorg, daardoor ervaring in coachen, begeleiden en motiveren  van mensen. Bestuurlijke ervaring in verschillende stichtingen en verenigingen binnen de beroepsorganisatie met het accent op de organisatie van cursussen. Motivatie:  Vanuit mijn vak ben ik altijd heel gedreven om mensen te motiveren optimaal gezond te functioneren zodat je lang zelfstandig kunnen blijven. Daar past hartveilig Amersfoort ook bij, want door snel in te grijpen bij hartfalen heeft iemand  beduidend meer kans te overleven met minder lichamelijke schade. Ik werk graag mee om zo veel mogelijk burgerhulp verleners te motiveren hier actief aan mee te doen en zo te zorgen voor een goed en snel functionerend reanimatienetwerk in Amersfoort!  

wijken@reanimatienetwerk-amersfoort.nl

Linked-inVerslagen en plannen: Klik hier om in ons Archief te kijken

E-mailen
Bellen
Map
Info