Help mee om Amersfoort 'hartveilig' te maken!

Verslagen en plannen

Nieuws

Feed

10-05-2019, 09:49

Operationeel verslag 2018

   Meer


19-04-2018, 13:11

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017 inclusief jaarrekening 2017 van de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort, vastgesteld door het bestuur op 18 april 2018   Meer


13-03-2018, 11:45

Beleidsplan 2018

Het bestuur heeft op 14 februari 2018 het beleidsplan 2018 vastgesteld. Dit is een actualisering van het beleidsplan 2016-2017 en moet daarmee in samenhang gelezen worden.   Meer


12-04-2017

Jaarverslag 2016

De Stichting heeft haar activiteiten voortvarend ter hand genomen. In zeer korte tijd is het netwerk operationeel geworden. De tweede helft van 2016 is vooral besteed aan het werven van burgerhulpverleners en...   Meer


03-10-2016

Statuten

De vastgestelde statuten van de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort.   Meer


Ouder >>