Help mee om Amersfoort 'hartveilig' te maken!

Alarmering bij een hartstilstand

  • BEL ALTIJD ALS EERSTE 112
  • Vraag om een ambulance in Amersfoort
  • U wordt doorverbonden met de meldkamer ambulancezorg
  • Meld exact de lokatie waar het slachtoffer zich bevindt
  • Zeg dat het om een niet-reagerende persoon gaat en dat er geen ademhaling is/er sprake is van abnormale ademhaling
  • Volg de instructies op van de centralist(e)

De meldkamer ambulancezorg van de Regionale Ambulancevoorziening Utrecht (RAVU) stuurt dan 2 ambulances, de brandweer en de politie. Tevens worden er vele burgerhulpverleners gealarmeerd die zich in de directe omgeving van het slachtoffer bevinden; een deel daarvan gaat direct naar het slachtoffer, een deel daarvan krijgt de opdracht een AED op te halen en deze naar het slachtoffer te brengen. Nadat 5 burgerhulpverleners de oproep hebben geaccepteerd, worden de overige oproepen geannuleerd.

Kunt u reanimeren, begin daar meteen mee, nadat u 112 hebt gebeld. 

Staat u bij een AED in een afgesloten buitenkast: bel 112. De meldkamer stuurt burgerhulpverleners aan die toegang hebben (zij krijgen de toegangscode toegezonden bij hun oproep). De 112-meldkamer heeft geen beschikking over de toegangscode van de buitenkasten. Dit is helaas de wijze waarop HartslagNu werkt.


 Reanimeren en burgerhulpverlening

Bent u burgerhulpverlener? Kijk dan voor details in ons digitale handboek voor de Amersfoortse burgerhulpverleners: stichtingrna.net