Help mee om Amersfoort 'hartveilig' te maken!


Zakelijke donateurs

U helpt ons doordat uw bedrijf of instelling ons voor een periode van tenminste 2 jaar financieel ondersteunt.

Donateur niveaus

Bij een jaarlijkse donatie van Eur 100 vermelden wij u op onze lijst van bronzen donateurs.

Bij een jaarlijkse donatie van 250 of meer vermelden wij u op onze lijst van zilveren donateurs.

Bij een jaarlijkse donatie van Eur 500 of meer vermelden wij u op onze lijst van gouden donateurs.

Bij een jaarlijkse donatie van 1.000 euro of meer komt u op onze lijst van Samenwerkende Partners

NB: Voor Eur 3.000 kunnen wij een AED plaatsen in een woonwijk!

Voordelen

  • Wij publiceren de namen en logo's van onze donateurs op onze website en bij evenementen die wij organiseren.
  • Wij nodigen u uit voor onze evenementen die wij van tijd tot tijd organiseren.
  • U krijgt op verzoek onze nieuwsbrief.
  • Op verzoek geven wij voordrachten over het netwerk aan uw personeel of relaties.
  • U kunt 2 personeelsleden per jaar een gratis reanimatiecursus laten volgen. Wij organiseren graag incompany cursussen voor personeel of relaties tegen gereduceerde tarieven.

Aanmelding en incassomachtiging

Aanmelden
Aanmelden als zakelijke donateur en incassomachtiging tot en met Eur 500
Doorlopende incassomachtiging zakelijke donateur.pdf (843.46KB)
Aanmelden
Aanmelden als zakelijke donateur en incassomachtiging tot en met Eur 500
Doorlopende incassomachtiging zakelijke donateur.pdf (843.46KB)

Voor bedragen tot en met 500 euro vragen wij een doorlopende incassomachtiging af te geven. De eerste incasso vindt plaats bij aanmelding en vervolgens ieder jaar in januari van elk jaar. Vooraf ontvangt u een herinnering van de aanstaande incasso per e-mail. 

Voor bedragen hoger dan Eur 500 ontvangt u jaarlijks een factuur.

Download hiernaast het aanmeldformulier en de incassomachtiging. 

Andere vormen van ondersteuning en sponsoring

Kijk op onze speciale pagina.

Fiscale aftrekbaarheid

Wij zijn erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de belastingdienst. Uw giften en donaties zijn fiscaal aftrekbaar als zakelijke kosten of als zakelijke giften. Raadpleeg uw accountant of belastingadviseur voor meer informatie.

Incidentele giften

Kijk op de hoofdpagina.

Hartelijk dank voor uw ondersteuning! Met uw financiële steun kunnen wij Amersfoort hartveilig maken!
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn