Help mee om Amersfoort 'hartveilig' te maken!

Particuliere donateurs

U ondersteunt ons door jaarlijks een bedrag aan ons te doneren. Uw donaties kunnen aftrekbaar zijn van de belastingen, afhankelijk van uw belastbaar inkomen en andere giften. Wij zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling door de belastingdienst. 

Als u dat wilt, houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen van het netwerk via onze nieuwsbrief.

Het minimumbedrag is Eur 25 per jaar. Als u jaarlijks Eur 50 of meer doneert, krijgt u van ons een gratis reanimatiecursus. Als u jaarlijks Eur 100 of meer doneert, krijgt u van ons twee gratis reanimatiecursussen (bijv. voor uzelf en uw partner). U kunt de cursussen zelf uitkiezen uit onze cursusagenda op www.reanimatiecursus-amersfoort.nl. U ontvangt van ons een kortingscode om de cursus gratis te kunnen boeken.

U kunt uw machtiging altijd intrekken.

Incassomachtiging

Wij vragen u om ons te machtigen het door u gewenste bedrag jaarlijks in januari af te schrijven via een incassomachtiging. U krijgt ongeveer een maand van tevoren een herinnering met de datum waarop de incasso gaat plaatsvinden. 

Aanmelding/machtiging
Aanmelding als donateur en incasso machtiging
Doorlopende incasso machtiging donateur.pdf (437.72KB)
Aanmelding/machtiging
Aanmelding als donateur en incasso machtiging
Doorlopende incasso machtiging donateur.pdf (437.72KB)

U kunt de incassomachtiging hiernaast downloaden. Wilt u deze na invulling en ondertekening ofwel per post opsturen naar het aangegeven adres ofwel inscannen en per e-mail naar ons toesturen naar het aangegeven adres?


Volledige aftrekbaarheid voor de belastingen

U kunt u ook verplichten tot het doen van donaties voor een bepaalde periode. Dan zijn de gedoneerde bedragen altijd aftrekbaar voor de belastingen, ongeacht uw andere giften. U kunt het hiervoor benodigde formulier hier downloaden. Hierop staan ook de voorwaarden vermeld.

Vul bij vraag 4a in: Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort, bij vraag 4c: 856541163

Vul het formulier volledig in en onderteken het.

Wij vragen u daarnaast een incassomachtiging af te geven. Deze kunt u hierboven downloaden.

Stuur daarna beide formuleren op per post of per e-mail naar:

  • Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort, A. Paulownalaan 8, 3818 GD Amersfoort of
  • e-mail: penningmeester@reanimatienetwerk-amersfoort.n

Wij vullen na ontvangst het transactienummer in, tekenen het formulier over de periodieke schenking van onze kant, en sturen u een exemplaar aan u terug.

Voor volledige fiscale aftrekbaarheid is het vereist dat u zich verplicht tot het doen van schenkingen gedurende een bepaalde (minimum) periode. U kunt, gedurende deze periode, uw verplichting niet beëindigen.

Nalaten

U kunt de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort in uw testament opnemen en ons een legaat nalaten. U kunt ons ook als erfgenaam aanmerken. Een nalatenschap aanvaarden wij onder het voorbehoud van boedelbeschrijving. Door onze  ANBI-status betalen wij over de waarde van het legaal of de nalatenschap geen erfbelasting. Als u hierin interesse hebt, raadpleeg dan uw notaris. Kijk hier voor meer informatie.

Incidentele giften

Kijk op de hoofdpagina.

Hartelijk dank voor uw ondersteuning! Met uw financiële steun kunnen wij Amersfoort hartveilig maken!


E-mailen
Bellen
Map
Info