Help mee om Amersfoort 'hartveilig' te maken!

Disclaimer

De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort heeft opgezet en onderhoudt de volgende websites:

- www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl: algemene website over het Reanimatie Netwerk Amersfoort en haar activiteiten;

- www.reanimatiecursus-amersfoort.nl: specifieke informatie over reanimatiecursussen die worden georganiseerd door de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort: via deze website kunt u zich aanmelden voor een cursus en de cursuskosten betalen.

- stichtingrna.net: deze website is uitsluitend bedoeld voor burgerhulpverleners aangesloten bij HartslagNu in de gemeente Amersfoort en bevat praktische informatie over het netwerk en de werkwijze bij oproepen via HartslagNu. 

 © Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort, 2020 (tenzij de content van derden is, zoals bijvoorbeeld content van de Hartstichting en HartslagNu). 

Alle links waren correct op het moment van het publiceren van onze websites. Als een link niet meer werkt, stellen we het op prijs als u ons daarop attendeert via webmaster@reanimatienetwerk-amersfoort.nl.

Deze websites zijn bedoeld om te informeren over de activiteiten van de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort. De informatie is zoveel mogelijk correct op het moment van plaatsen daarvan maar kan door tijdsverloop verouderd zijn. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u vertrouwen op informatie die u hier gevonden heeft? Neem dan eerst contact met ons op om te bespreken of deze informatie ook in uw concrete situatie van toepassing is. Zie hiervoor de contactpagina. De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor handelen of nalaten op basis van de informatie weergegeven op deze website.

De informatie in de dekkingskaart is indicatief, voor plannings- en overzichtsdoeleinden. De exacte locatie van een AED en de toegankelijkheid hiervan kan afwijken van hetgeen op de dekkingskaart is vermeld. Alleen de live-data in het Hartslagnu systeem is zo actueel mogelijk, indien tijdig bijgewerkt door de beheerder van een AED. Heeft u dringend een AED nodig? Bel dan met 112. De 112-meldkamer kan besluiten om burgerhulpverleners met een AED op te roepen. 

Alle aanbiedingen op deze websites zijn geldig zolang de voorraad strekt en/of subsidie- of sponsorgelden strekken. Het bestuur behoudt zich het recht voor om aanbiedingen te beëindigen of tot specifieke doelgroepen te beperken. Wilt u vertrouwen op een aanbieding, neem dan voordat u onomkeerbare stappen zet contact op met info@reanimatienetwerk-Amersfoort.nl om bevestiging te verkrijgen dat een aanbieding op u van toepassing is. Voor onze cursussen gelden cursusvoorwaarden.

Informatie over de techniek van reanimeren is informatief bedoeld en vervangt niet het volgen van een erkende reanimatiecursus. Het correct uitvoeren van reanimatiehandelingen blijft de eigen verantwoordelijkheid van degene die deze handelingen verricht. De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het uitvoeren (of nalaten daarvan) van reanimatiehandelingen door burgerhulpverleners of anderen.

Wij gebruiken cookies om de website technisch te laten werken en voor algemene statistische doeleinden. Wij tracken niet op andere websites. 


E-mailen
Bellen
Map
Info