.

Gezamenlijk aanschaffen

Wij krijgen veel vragen over het gezamenlijk met anderen aanschaffen van een AED; met name over hoe dat geregeld moet worden.

Is er al een AED in de buurt?

Kijk eerst hier of er niet vlak bij u in de buurt al een AED hangt:  Dekking

Als er in uw directe omgeving een 24/7 publiek toegankelijke AED aanwezig, is het niet zo heel zinvol om er zelf een aan te schaffen. De minimumnorm voor ons netwerk (meer mag altijd!) is één AED in een cirkel van 500m (tenzij er obstakels zijn zoals snelwegen of water). Checkt u wel of deze AED goed onderhouden wordt en niet te oud is. Wij hanteren een minimumafstand van 250m tussen AED's. Uiteraard mag het wel om daarbinnen een extra AED te plaatsen.

U zou kunnen aanbieden om mee te betalen aan het buiten plaatsen van deze AED en het verdere onderhoud/de vervanging na afloop van de garantietermijn.

Als deze AED in een afgesloten ruimte hangt, is het wel zinvol om een AED aan te schaffen, het liefst in een niet afgesloten buitenkast. In een noodgeval is er dan altijd een AED beschikbaar.

Gezamenlijk aanschaffen: wie?

U moet hier een onderscheid maken tussen situaties waarin u al samenwerkt met anderen in een apart formeel samenwerkingsverband (bijv. een vereniging of andere rechtspersoon) en situaties waarin zo’n samenwerking niet bestaat en het ook niet zo veel zin heeft die op te richten.

Formeel samenwerkingsverband (bijv. winkeliersvereniging, vereniging van eigenaren - VvE, andere vormen van verenigingen of stichtingen met verschillende donateurs/financiers)

Dit is gemakkelijk. U kunt op naam van het samenwerkingsverband een AED/buitenkast aanschaffen en de kosten daarvan via de al bestaande financieringsmechanismes uitsmeren over de leden/deelnemers. De eigendom en het beheer van de AED blijven bij het samenwerkingsverband. Ook eventuele latere kosten worden op deze manier verrekend.

Hier vindt u specifieke informatie voor Verenigingen van Eigenaren (appartementengebouwen).

Er is geen formeel samenwerkingsverband

U kunt hier bijvoorbeeld denken aan:

·     Diverse bedrijven die gezamenlijk in hun buurt een AED/buitenkast willen aanschaffen; denk bijv. aan een bedrijfsverzamelgebouw of een aantal naast elkaar gevestigde bedrijven;

·     Buren die gezamenlijk een straat- of buurt AED willen aanschaffen;

·     Een aantal verenigingen die gezamenlijk één gebouw gebruiken.

Wij hebben wel één partij nodig die de AED aanschaft en als contactpersoon fungeert. Deze partij handelt dan namens de andere partijen. Deze partij zoekt de andere partijen, haalt de benodigde gelden op en betaalt daaruit de aanschaf. Een en ander moet uiteraard wel in goed overleg gebeuren. Wij hebben een voorbeeld document  waarin afspraken staan over de gezamenlijke eigendom en bijv. wat te doen bij vertrek van de partij aan wiens gevel de AED hangt.

Wij adviseren u om zo veel mogelijk de te verwachten kosten vooraf te betalen bij aanschaf. Dit voorkomt later problemen. Bij onze standaard AED is het mogelijk om de kosten van het abonnement voor de gehele garantietermijn (8 jaar) vooruit te betalen direct bij aanschaf. Zo bent u financieel “ontzorgd”. Immers, vervanging van electroden en accu’s is inbegrepen (ongeacht de reden) en voorkomt u zo veel mogelijk dat u later naar de andere deelnemers moet gaan om weer geld op te halen.

Bij vragen: mail secretaris@reanimatienetwerk-amersfoort.nl

Opleiden van gebruikers van de gezamenlijke AED

Het is uiteraard van belang dat er voldoende mensen zijn die een reanimatiecursus gevolgd hebben en weten hoe uw AED werkt. Een cursus kost ongeveer 4 uur en een herhalingscursus iedere 2 jaar kost meestal 2 uur. Wij kunnen bemiddelen bij het vinden van een opleider die een cursus kan geven binnen uw samenwerkingsverband. Wij adviseren u om alle bedrijfshulpverleners en mensen met een geldig reanimatiecertificaat (BLS/AED) meteen aan te melden bij hartslagnu.nl. Zo kunnen zij snel en gemakkelijk gealarmeerd worden en zijn zij ook beschikbaar voor het netwerk buiten uw eigen samenwerkingsverband. Informatie via cursusinfo@reanimatienetwerk-amersfoort.nl

Organiseren van een crowdfunding actie in een buurt of straat

Overweegt u om in uw buurt of straat geld op te halen voor een buurt of straat AED, kijk dan op onze crowdfunding pagina voor een actieplan en suggesties: klik hierE-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn