.

Organiseren van een buurt of straat-AED via 'crowdfunding'

Hoe organiseer je een “crowdfunding” project voor een buurt- of straat AED?

Check eerst of er al een AED is in je buurt:  Dekking

Check eerst of een bedrijf/instelling (sportclubs, buurtcentrum, bibliotheek, verzorgingshuis, huisartsenpost, etc.) of particulier in je buurt/straat al een geschikte AED heeft die je, in onderling overleg, naar buiten zou kunnen brengen in een buitenkast. NB: Oudere AED’s zijn vaak niet geschikt voor een buitenkast. Vraag om het merk/type. Dan kunnen wij u adviseren of de AED naar buiten kan. Kan dit wel, dan hoef je nog slechts de kosten van een buitenkast (ongeveer EUR 500) bij elkaar zien te krijgen. We hebben recent zo’n project succesvol ondersteund in de Verhoevenstraat. Check of wij op dit moment een gratis buitenkasten project hebben lopen.

Denk ook aan een Vereniging van Eigenaren van een appartementengebouw die een AED heeft. Als ze die in een binnenkast in een altijd bereikbare verwarmde voorhal (bij de brievenbussen) kunnen plaatsen, zijn de kosten nog lager (ong. EUR 250). Van dit type lopen meerdere projecten. 

Kies een geschikt crowdfundingplatform. 

Kies uit hartvoordebuurt.nl of buurtaed.nl. Wij adviseren hartvoordebuurt.nl. Wij leggen dat hier uit. 

Gaat het lukken?

Deel het doelbedrag door een bedrag per huishouden dat je reëel vindt om van ieder huishouden dat meedoet te vragen. Wij hebben tot nu toe bedragen gezien van Eur 20 tot Eur 70 per huishouden. Niet alle acties zijn geslaagd. Kijk of er voldoende huishoudens zijn in de cirkel van 500m rondom de AED-locatie die naar verwachting mee zullen doen. Hou er rekening mee dat mensen vaak – met jou - enthousiast zijn over het idee van een AED bij hen om de hoek, maar niet zo snel eigen geld zullen willen geven. Hou ook rekening met ouderen die soms niet gereanimeerd willen worden en om die reden niet mee willen doen. Voor jongeren is een hartstilstand vaak een ver van hun bed show. Vertel ze dat ook jongeren (inclusief sporters, zie de recente verhalen over profvoetballers) slachtoffer kunnen worden van een hartstilstand. Geld ophalen met een PIN apparaat leidt vaker tot hogere bedragen dan contant geld ophalen met een collectebus.

Ondernemers doen mee?

Als een of meer ondernemers meedoen met je project voor een relatief groot bedrag, kunnen we het mogelijk zo organiseren dat de BTW (21% op de buitenkast en het servicecontract en 9% op de AED) aftrekbaar is over het deel dat de ondernemers bijdragen. Hun kosten om mee te doen worden dan lager. Zij kunnen dan relatief iets meer bijdragen. Of dit lukt hangt van een aantal factoren af. Bespreek jullie concrete plannen met ons en we kunnen dan kijken of dit zou kunnen lukken. Hun bijdragen zijn sowieso aftrekbaar van hun belastingen. Wij zijn momenteel met zo’n project bezig waarbij grofweg de helft van de verschuldigde BTW verrekenbaar is voor de ondernemer. 

Plan van aanpak en suggesties voor een succesvolle actie

Hieronder een aantal suggesties, aandachtspunten en actiepunten voor een succesvolle actie:  

 • Je hebt een enthousiaste trekker nodig of liever meer dan één, met goede en zo veel mogelijk sociale contacten in je buurt en de vaardigheid mensen te overtuigen; dit is essentieel voor het succes van je project;
 •  Je maakt een brief (we kunnen je een voorbeeld geven); je past onze voorbeeldbrief aan naar de omstandigheden en de sfeer in je buurt en jullie eigen stijl;
 •  Je brengt de brief rond in de buurt, in een cirkel van 500m rondom de AED-locatie (500m is de aanbevolen cirkel rondom een AED om bij een hartstilstand binnen maximaal 6 minuten een AED ter plaatse te krijgen);
 • Denk ook aan het persoonlijk benaderen van bedrijven of instellingen in je buurt; je kunt hen apart vragen iets meer bij te dragen (zie hiervoor over de BTW en de fiscale aftrekbaarheid) of bijvoorbeeld hen vragen een eventueel tekort met het doelbedrag aan te vullen; spreek bedrijven aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en het onderhouden van goede relaties met de buurt; als ze BHV-ers hebben, vraag die dan om zich aan te melden als burgerhulpverlener; vaak loopt je wijk overdag leeg met bewoners die elders werken; deze BHV-ers zijn dan mooie “vervangers” voor als er overdag een hartstilstand in je wijk plaatsvindt. Wijs het bedrijf er op dat zij ook wat terugkrijgen: ze hoeven geen eigen AED aan te schaffen en hun personeel en bezoekers worden ook geholpen door burgerhulpverleners bij een hartstilstand.
 •  Als er een buurtfeest is, kun je die gelegenheid aangrijpen om reclame te maken voor je project; wij kunnen je daarbij ondersteunen met bijv. een reanimatiedemonstratie met AED of foldermateriaal;
 • Je kunt ook samen met een aantal medebewoners een buurtborrel organiseren bij iemand thuis of in een zaaltje in de buurt en daar je project presenteren;
 •  Wij kunnen snel een speciale webpagina maken voor jullie project en een bericht plaatsen op onze Facebookpagina; je kunt hiernaar verwijzen in je brief;
 •  Jij kunt reclame maken voor je project op een buurtpagina in de sociale media, op Nextdoor, in de buurtapp en op de buurtwebsite (als die er is);
 •  Denk ook aan in het inschakelen van de veiligheidsambassadeur in je buurt (dit is vaak de beheerder van de buurtpreventiegroep); hij kan misschien de deelnemers van de buurtpreventie app mailen en vragen mee te doen;
 • Je kunt ook een bijdrage aanvragen uit het buurtbudget (alhoewel onze ervaringen hiermee tot nu toe niet altijd positief zijn);
 • Denk ook aan het houden van een statiegeld donatie actie naast de lege flessenautomaat bij de plaatselijke supermarkt;
 • Wij kunnen posters van de Hartstichting aanleveren “hoe te reanimeren” die je in de buurt kunt ophangen om reclame te maken voor je project;
 • Wij kunnen posters aanleveren met de aankondiging van deze reanimatiecursus;
 • Een aantal dagen na het rondbrengen van de brief ga je de deuren langs om mensen persoonlijk aan te spreken mee te doen; dit is belangrijk want veel mensen zullen niet spontaan geld geven na ontvangst van een brief.
 •  NB: voor het aan de deur langsgaan om ter plaatse geld op te halen voor een goed doel (dit is collecteren), heb je een vergunning nodig van de gemeente tenzij dit binnen een beperkte besloten kring plaatsvindt; heb je een vergunning nodig dan moet je die ruim op tijd aanvragen; kijk op https://amersfoort.nl/mag-dat-de-apv-en-de-verordening-fysieke-leefomgeving-amersfoort#collecte-4864; onzeker of je actie eronder valt?; vraag het dan aan het vergunningenloket van de gemeente;
 • Mensen die al kunnen reanimeren kun je uitnodigen om zich aan te melden als burgerhulpverlener. Zij kunnen zich aanmelden via  https://www.hartslagnu.nl
 •  Je hebt voor het ophangen van de buitenkast een gevel nodig van een huis/bedrijf op een goed verlichte plek (om bij donker het cijferslot te kunnen instellen) waar het liefst sociale controle is, van bijv. buren en overburen. Liefst op een bekende plek midden in de buurt. Kijk hier voor de eisen aan de locatie.
 • Je hebt een DHZ-er nodig om de buitenkast te installeren (dit is niet moeilijk; hij/zij moet wel door een buitenmuur heen kunnen boren voor de aansluiting van de stroom; dit vereist een lange boor en een sterke boormachine bij een betonnen muur). We hebben eventueel ook een technisch team dat de kast gratis kan ophangen en installeren (er moet alleen een stopcontact aan de andere kant van de muur zijn; dit zal de eigenaar van de muur zelf moeten regelen als die er niet al is).
 •  Je hebt een beheerder nodig (een persoon met mobiel nummer en e-mailadres) die de contactpersoon is voor HartslagNu en voor ons bij meldingen over jullie AED. Als de AED gebruikt is, moeten de electroden vervangen worden en – soms – de accu. De kosten hiervoor vallen onder het servicecontract. Ook moet het beademingsmasker worden schoongemaakt en eventueel gebruikte spullen uit de rescuekit worden aangevuld.
 • Als wij een wijkcoördinator in je buurt hebben, kan deze helpen bij het gereedmaken van de AED na inzet. De wijkcoördinator komt ook regelmatig controleren of de AED er nog is en het nog doet. Bij de door ons aanbevolen AED kan jullie beheerder en wij dit ook online controleren. Alleen de buitenkast moet dan visueel gecontroleerd worden op beschadigingen en af en toe worden schoongemaakt aan de buitenkant.
 • De door ons aanbevolen AED heeft gps track-and-trace (in de 3G variant), zodat bij niet terugbrengen of diefstal de AED getraceerd kan worden.
 • Afhankelijk van de opstalverzekering van de eigenaar van het pand waaraan de AED bevestigd wordt, kan de AED onder diens polis al verzekerd zijn. Onze leverancier biedt een verzekering aan bij aanschaf van een buitenkast. Dit kost ong. Eur 180 voor 4 jaar.
 • Na succesvolle installatie, denk dan aan een officiële onthulling en een buurtborrel; je kunt ook publiciteit zoeken (wij helpen daar graag bij) bijv. om degene die hebben meegewerkt aan je project te bedanken;
 •  Wij adviseren om dan ook een brief te bezorgen bij alle huishoudens binnen de 500m cirkel waarbij je iedereen informeert over de aanwezigheid van de AED, het doel daarvan en mensen vraagt op te letten dat de AED niet door vandalen beschadigd wordt. Je nodigt dan opnieuw mensen uit om burgerhulpverlener te worden en, indien nodig, een cursus te volgen. Wij hebben hiervoor een voorbeeldbrief. De landelijke minimumnorm is 1% van de bevolking van je buurt; zoveel burgerhulpverleners heb je minimaal nodig om een goede dekking te hebben van mensen die de AED kunnen bedienen. Meer is uiteraard beter, met name als er veel mensen in je buurt overdag buiten je buurt werken (tenzij je BHV-ers van bedrijven in je buurt kunt strikken om burgerhulpverlener te worden).


Meer informatie?

Kijk hier voor meer informatie over hartvoordebuurt en buurtaed.

Wil je meer informatie of je plannen met ons bespreken? Dat kan! Mail ons dan op info@reanimatienetwerk-amersfoort.nl. Wij ondersteunen je actie graag met raad en daad.

Wil je teruggebeld worden om telefonisch te overleggen met ons? Dat kan! Doe dan een terugbelverzoek.


Laten we samen Amersfoort ‘hartveilig’ maken! 

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn