.


Aanmelden van uw AED bij ons netwerk


Als u uw AED aanmeldt bij ons netwerk, wordt deze mogelijk door burgerhulpverleners opgehaald als er in de buurt van uw locatie een melding van een hartstilstand is. De burgerhulpverlener die de AED ophaalt brengt hem ook terug. De kosten voor de inzet (vervanging van elektroden) zijn in principe declarabel bij de zorgverzekering van het slachtoffer (en waarschijnlijk vanaf 1-1-2018 via de ambulancedienst). 

U meldt uw AED bij ons alarmeringssysteem HartslagNu. Aanmelding graag bij het oproepsysteem HartslagNu (via www.hartslagnu.nl onderdeel AED aanmelden).

De registratie omvat:

  • De naam en andere gegevens van de beheerder; incl. zijn mobiele nummer en e-mailadres; ook bij bedrijven en instellingen moeten de gegevens van de feitelijke beheerder worden ingevuld. Het is helaas niet mogelijk om bijv. een servicedesk aan te wijzen als beheerder. U kunt wel het e-mail adres van een servicedesk opgeven, maar er is altijd ook een mobiel nummer van een feitelijke beheerder nodig.
  • Het locatie-adres van de buitenkast
  • Merk en type AED
  •  Verloopdatum van de electroden
  •  Verloopdatum van de accu
  • Een exacte omschrijving van de plaats van de buitenkast. Denk hierbij goed aan iemand die in grote haast de AED probeert te vinden en uw pand niet kent. U kunt ook foto's plaatsen van de locatie van de AED. Download onderstaand document voor meer details.
Aanmelden AED
Tips aanmelden AED
AED aanmelden in nieuwe HartslagNu.dotx (289.07KB)
Aanmelden AED
Tips aanmelden AED
AED aanmelden in nieuwe HartslagNu.dotx (289.07KB)


Lukt het aanmelden om een of andere reden niet? Vul dan bijgaand formulier in (zie het voorbeeld hoe dit in te vullen) en mail het aan databeheer@reanimatienetwerk-amersfoort.nl. Wij melden de AED dan voor u aan. U ontvangt direct een bevestiging van HartslagNu met uw accountnaam en wachtwoord.

Aanmeldformulier AED
Aanmeldformulier AED bij HartslagNu voor netwerk in Amersfoort
Aanmelding AED.docx (99.37KB)
Aanmeldformulier AED
Aanmeldformulier AED bij HartslagNu voor netwerk in Amersfoort
Aanmelding AED.docx (99.37KB)


 

Voorbeeld ingevuld aanmeldformulier
Voorbeeld van een ingevuld aanmeldformulier. Het is belangrijk dat u alle velden correct invult. Anders kunnen wij de aanmelding niet voltooien.
Aanmelding AED - Voorbeeld.pdf (103.89KB)
Voorbeeld ingevuld aanmeldformulier
Voorbeeld van een ingevuld aanmeldformulier. Het is belangrijk dat u alle velden correct invult. Anders kunnen wij de aanmelding niet voltooien.
Aanmelding AED - Voorbeeld.pdf (103.89KB)


Aanmelden bij HartslagNu 

De volgende informatie is afkomstig van HartslagNu:

Wilt u uw AED aanmelden bij HartslagNu zodat deze ingezet kan worden door burgerhulpverleners? Uw AED dient dan aan de onderstaande criteria te voldoen;

* AED moet direct bereikbaar en inzetbaar zijn tijden de opgegeven dagen/tijden
* AED bij voorkeur buiten hangen, voor binnenshuis geldt (a) op de begane grond en (b) in de eerste ruimte na binnenkomst. 
* AED mag niet in een auto liggen 
* Géén mobiele AED die op ongeregelde tijden op andere plaatsen wordt ingezet 

AED’s in een auto of mobiele AED’s mogen uiteraard wel door eigenaar/beheerder meegenomen worden naar een reanimatie.

Daarnaast is het van groot belang om de gegevens van de AED actueel te houden. U dient er daarom als beheerder voor te zorgen dat de juiste verloopdata van de electroden en accu in het systeem staan. Wanneer deze data verouderd zijn wordt de AED niet langer meer ingezet bij meldingen. 

Ook dient u de beschikbaarheidstijden van de AED aan te geven. Is uw AED 24/7 beschikbaar dan kunt u in het account aangeven of er een beveiliging op de AED-kast zit. Wanneer dit het geval is zet u de beveiligingscode erbij in het account zodat wij deze kunnen meesturen bij meldingen. 

Wanneer uw AED niet 24/7 beschikbaar is dient u de juiste beschikbaarheidstijden door te geven. Zo voorkomen we dat burgerhulpverleners voor een gesloten deur staan. 

Heeft u vragen over het aanmelden van uw AED of het aanpassen van gegevens? U kunt contact met HartslagNu opnemen via PB (via Facebook), info@hartslagnu.nl of 088 0330 245.


Flyer Hartstichting downloaden
Flyer Hartstichting over het aanmelden van uw AED
RE98_reanimatie-aanmelden-aed-hartstichting-flyer_december_2017.pdf (1.12MB)
Flyer Hartstichting downloaden
Flyer Hartstichting over het aanmelden van uw AED
RE98_reanimatie-aanmelden-aed-hartstichting-flyer_december_2017.pdf (1.12MB)


Uw taken als beheerder van een bij HartslagNu aangemelde AED

In dit document staat beschreven wat wij van u verwachten als beheerder van een AED, aangemeld bij HartslagNu in de gemeente Amersfoort. Het is belangrijk dat de AED juist beheerd wordt, zodat deze in een noodgeval ook daadwerkelijk beschikbaar is en werkt.

Uw taken als beheerder van een AED
Uitleg van de taken van de beheerder van een AED aangemeld in HartslagNu in de gemeente Amersfoort
Uw taak als beheerder van een AED in HartslagNu.pdf (198.16KB)
Uw taken als beheerder van een AED
Uitleg van de taken van de beheerder van een AED aangemeld in HartslagNu in de gemeente Amersfoort
Uw taak als beheerder van een AED in HartslagNu.pdf (198.16KB)E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn