Help mee om Amersfoort 'hartveilig' te maken!

Informatie voor Verenigingen van Eigenaren (appartementengebouwen)


Aanschaffen van een AED door een VvE

 

1.    Er is discussie of de aanschaf van een AED door een VvE valt binnen de doelstelling van de VvE. Als dat niet zo zou zijn en een lid maakt bezwaar, kan uiteindelijk de rechter het gebruik van VvE-gelden alsnog terugdraaien. Zorg dus voor consensus in de VvE of financier de AED buiten de VvE om, direct via de leden. Wij hebben een aantal VvE projecten ondersteund met crowdfunding. Je kunt ook met leden van meerdere naast elkaar gelegen VvE’s samen een AED kopen en die op een centrale plek ophangen in een buitenkast.

2.    Een goede AED kost ongeveer Eur 1.250. Een onderhoudscontract kost ong. Eur 125 per jaar. Het kan verstandig zijn dit contract aan het begin vooruit te betalen voor de gehele garantietermijn van de AED (8 jaar). Je praat dan over ongeveer Eur 2.000 in totaal (AED en 8 jaar onderhoudscontract). 

3.    Er zijn in Nederland tientallen types AED te koop. Wij hebben na een aanbestedingsprocedure en na advies van deskundigen een AED uitgezocht die onze standaard is voor ons netwerk in Amersfoort: de Physio Control CR2. Dit is een van de modernste AED’s die momenteel te koop is. Deze AED is met wifi of 3G te verkrijgen. Voor een VvE is de wifi-variant prima als er een beschikbaar wifi-netwerk is op de plaats waar de AED geïnstalleerd wordt. De wifi-variant kan ook zonder wifi gebruikt worden. Meer info over deze AED op onze website.

4.    Elke andere AED kan ook worden aangeschaft. Let er wel op dat deze buiten kan worden gebruikt (minimumtemperatuur eis).

5.    Wij adviseren de AED in een buitenkast op te hangen op een voor iedereen altijd (24/7) toegankelijke plek. Zo dekt de AED ook de omgeving af en kunnen burgerhulpverleners erbij. De buitenkast wordt gratis door ons geleverd, zolang de voorraad strekt, uit subsidiegelden van de gemeente Amersfoort. Kijk voor de voorwaarden op onze website. Kleur: rood of groen. De kast is vandalisme bestendig en verlicht/verwarmd.

6.    De buitenkast dient op een goed vindbare en verlichte plek gehangen te worden. Aan de andere kant van de muur moet een vrij stopcontact zijn. De stroomkosten zijn beperkt (led-verlichting en bij zware koude verwarming van de kast). 

7.    De buitenkast die wij adviseren kan worden afgesloten met een cijferslot. De cijfercode kan bekend gemaakt worden aan de leden van de VvE en wordt toegezonden aan burgerhulpverleners als de AED is aangemeld bij ons alarmeringssysteem Hartslagnu.

8.    Een alternatief is dat de AED verzegeld wordt en verzekerd wordt tegen diefstal en vandalisme. Dit kost Eur 150 per 4 jaar. Er geldt wel een eigen risico per incident.

9.    Een vrijwilliger van ons kan op verzoek de buitenkast gratis installeren, mits er al een stopcontact aanwezig is en er niet in een dikke betonmuur geboord moet worden.

10.  Als de VvE de door ons geadviseerde AED aanschaft via onze leverancier Fuego BV, deze in een buitenkast plaatst en de AED aanmeldt bij Hartslagnu op 24/7 basis, leiden wij gratis 12 personen op (basiscursus reanimatie met gebruik AED) op een geschikte lokatie bij de VvE zelf of in ons cursusgebouw. Normaal kost deze cursus Eur 30 per persoon.

11.  Na inzet van de AED moeten de electroden worden vervangen. De kosten hiervan kunnen gedeclareerd worden bij de ambulancedienst of vallen onder het onderhoudscontract. De VvE heeft hieraan dus geen kosten. Bij een onderhoudscontract zorgt Fuego voor vervanging van de electroden.

12.  Reguliere vervanging van de electroden en de accu (tussen de 3 en 4 jaar) valt onder het onderhoudscontract.

13.  Als de AED is aangesloten op wifi (of 3G) wordt deze door ons op afstand bewaakt. Hij is dan ook te traceren (3G variant). Iemand van de VvE kan de AED eveneens op afstand bewaken. Op termijn kunnen het Meander MC en de ambulancedienst op afstand de reanimatiegegevens inzien tijdens en na de inzet van de AED.

 

Meer info?

Mail naar info@reanimatienetwerk-amersfoort.nl.

Een gedetailleerde prijslijst van onze leverancier Fuego BV is op verzoek te verkrijgen.  

Gebruik van de kortingsregeling die wij hebben getroffen met Fuego BV vereist aanmelden van de AED bij Hartslagnu.

(Prijzen: prijspeil juli 2018)