Help mee om Amersfoort 'hartveilig' te maken!

Organiseren van een buurt of straat-AED via 'crowdfunding'

Hoe organiseer je een “crowdfunding” project voor een buurt- of straat AED?

Check eerst of er al een AED is in je buurt

Check eerst of een bedrijf/instelling (sportclubs, buurtcentrum, bibliotheek, verzorgingshuis, huisartsenpost, etc.) of particulier in je buurt/straat al een geschikte AED heeft die je, in onderling overleg, naar buiten zou kunnen brengen in een buitenkast. NB: Oudere AED’s zijn vaak niet geschikt voor een buitenkast. Vraag om het merk/type. Dan kunnen wij u adviseren of de AED naar buiten kan. Kan dit wel, dan hoef je nog slechts de kosten van een buitenkast (ongeveer EUR 450) bij elkaar zien te krijgen. We hebben recent zo’n project succesvol ondersteund in de Verhoevenstraat.

Denk ook aan een Vereniging van Eigenaren van een appartementengebouw die een AED heeft. Als ze die in een binnenkast in een altijd bereikbare verwarmde voorhal (bij de brievenbussen) kunnen plaatsen, zijn de kosten nog lager (ong. EUR 250). Van dit type lopen meerdere projecten. 

Check of er een gratis buitenkast beschikbaar is

Wij hebben soms een gratis buitenkast weg te geven die wij gekregen hebben van de Hartstichting of die wij via sponsorgelden/subsidies kunnen financieren. Deze stellen wij dan beschikbaar aan non-profitorganisaties of buurt-/straatprojecten, maar op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt. Op is op! Dit scheelt je ong. EUR 450 in het op te halen doelbedrag. Wij schenken deze kast dan aan je project, op voorwaarde dat wij hem terugkrijgen als het project niet doorgaat of de AED niet langer beschikbaar is voor ons netwerk. Wij reserveren zo’n kast, indien beschikbaar, zodra er naar onze mening sprake is van een levensvatbaar project. We hebben recent 6 buitenkasten op deze basis beschikbaar gehad die grotendeels al bestemd zijn voor een project. We hebben goede hoop dat we dit in de toekomst weer voor elkaar kunnen krijgen. Vraag ons eerst. Wij hopen ook op donaties van bedrijven of instellingen van AED’s en een buitenkast. Zo hebben we in de zomer van 2017 van een bedrijf 3 AED’s met buitenkast ontvangen die wij inmiddels deels geplaatst hebben in drie wijken (voor een wijk - Liendert - zoeken we nog een geschikte plaats). 

Hoeveel geld ophalen voor een buurt/straat AED met buitenkast

Om een volledige AED (van ons aanbevolen model – zie http://www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl/AED/Buitenkast/ voor de details) met buitenkast aan te schaffen, moet je denken aan een bedrag van ongeveer EUR 2.800 (als je de kast aanschaft met onze kortingsregeling bij onze leverancier Fuego). Dit is je doelbedrag indien je geen AED of buitenkast ter beschikking hebt bij aanvang van de actie. Hiervoor krijg je een AED, een vandalismebestendige buitenkast met verwarming en ledverlichting, een robuust cijferslot, en de afkoopsom ineens voor het servicecontract voor de volledige garantieperiode van 8 jaar van de AED. Dit laatste adviseren wij bij dit soort projecten omdat het in de praktijk lastig blijkt om later de jaarlijkse servicekosten op te halen.

Gaat het lukken?

Deel het doelbedrag door een bedrag per huishouden dat je reëel vindt om van ieder huishouden dat meedoet te vragen. Wij hebben tot nu toe bedragen gezien van Eur 20 tot Eur 70 per huishouden. Niet alle acties zijn geslaagd. Kijk of er voldoende huishoudens zijn in de cirkel van 500m rondom de AED-locatie die naar verwachting mee zullen doen. Hou er rekening mee dat mensen vaak – met jou - enthousiast zijn over het idee van een AED bij hen om de hoek, maar niet zo snel eigen geld zullen willen geven. Hou ook rekening met ouderen die soms niet gereanimeerd willen worden en om die reden niet mee willen doen. Voor jongeren is een hartstilstand vaak een ver van hun bed show. Vertel ze dat ook jongeren (inclusief sporters, zie de recente verhalen over profvoetballers) slachtoffer kunnen worden van een hartstilstand. Geld ophalen met een PIN apparaat leidt vaker tot hogere bedragen dan contant geld ophalen met een collectebus.

Ondernemers doen mee?

Als een of meer ondernemers meedoen met je project voor een relatief groot bedrag, kunnen we het mogelijk zo organiseren dat de BTW (21% op de buitenkast en het servicecontract en 6% op de AED) aftrekbaar is over het deel dat de ondernemers bijdragen. Hun kosten om mee te doen worden dan lager. Zij kunnen dan relatief iets meer bijdragen. Of dit lukt hangt van een aantal factoren af. Bespreek jullie concrete plannen met ons en we kunnen dan kijken of dit zou kunnen lukken. Hun bijdragen zijn sowieso aftrekbaar van hun belastingen. Wij zijn momenteel met zo’n project bezig waarbij grofweg de helft van de verschuldigde BTW verrekenbaar is voor de ondernemer. 

Plan van aanpak en suggesties voor een succesvolle actie

Hieronder een aantal suggesties, aandachtspunten en actiepunten voor een succesvolle actie:  

 • Je hebt een enthousiaste trekker nodig of liever meer dan één, met goede en zo veel mogelijk sociale contacten in je buurt en de vaardigheid mensen te overtuigen; dit is essentieel voor het succes van je project;
 •  Je maakt een brief (we kunnen je een voorbeeld geven) en voegt daarbij eventueel folders van Hartslagnu of de Hartstichting over burgerhulpverleners; je past onze voorbeeldbrief aan naar de omstandigheden en de sfeer in je buurt en jullie eigen stijl;
 •  Je brengt de brief (evt. met de folders) rond in de buurt, in een cirkel van 500m rondom de AED-locatie (500m is de aanbevolen cirkel rondom een AED om bij een hartstilstand binnen maximaal 6 minuten een AED ter plaatse te krijgen);
 • Denk ook aan het persoonlijk benaderen van bedrijven of instellingen in je buurt; je kunt hen apart vragen iets meer bij te dragen (zie hiervoor over de BTW en de fiscale aftrekbaarheid) of bijvoorbeeld hen vragen een eventueel tekort met het doelbedrag aan te vullen; spreek bedrijven aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en het onderhouden van goede relaties met de buurt; als ze BHV-ers hebben, vraag die dan om zich aan te melden als burgerhulpverlener; vaak loopt je wijk overdag leeg met bewoners die elders werken; deze BHV-ers zijn dan mooie “vervangers” voor als er overdag een hartstilstand in je wijk plaatsvindt. Wijs het bedrijf er op dat zij ook wat terugkrijgen: ze hoeven geen eigen AED aan te schaffen en hun personeel en bezoekers worden ook geholpen door burgerhulpverleners bij een hartstilstand.
 •  Als er een buurtfeest is, kun je die gelegenheid aangrijpen om reclame te maken voor je project; wij kunnen je daarbij ondersteunen met bijv. een reanimatiedemonstratie met AED of foldermateriaal;
 • Je kunt ook samen met een aantal medebewoners een buurtborrel organiseren bij iemand thuis of in een zaaltje in de buurt en daar je project presenteren;
 •  Wij kunnen snel een speciale webpagina maken voor jullie project en een bericht plaatsen op onze Facebookpagina; je kunt hiernaar verwijzen in je brief;
 •  Jij kunt reclame maken voor je project op een buurtpagina in de sociale media, op Nextdoor, in de buurtapp en op de buurtwebsite (als die er is);
 •  Denk ook aan in het inschakelen van de veiligheidsambassadeur in je buurt (dit is vaak de beheerder van de buurtpreventiegroep); hij kan misschien de deelnemers van de buurtpreventie app mailen en vragen mee te doen;
 • Je kunt ook een bijdrage aanvragen uit het buurtbudget (alhoewel onze ervaringen hiermee tot nu toe niet positief zijn);
 • Denk ook aan het houden van een statiegeld donatie actie naast de lege flessenautomaat bij de plaatselijke supermarkt;
 • Wij kunnen posters van de Hartstichting aanleveren “hoe te reanimeren” die je in de buurt kunt ophangen om reclame te maken voor je project;
 • Wij kunnen posters aanleveren met de aankondiging van deze reanimatiecursus;
 • Een aantal dagen na het rondbrengen van de brief ga je de deuren langs om mensen persoonlijk aan te spreken mee te doen; dit is belangrijk want veel mensen zullen niet spontaan geld geven na ontvangst van een brief;
 •  Mensen kunnen een bijdrage betalen via een IDEAL-link die wij op de speciale webpagina kunnen plaatsen; wij kunnen je ook een PIN-apparaat in bruikleen geven waarmee je geld kunt ophalen. Het pin apparaat koppelen we dan aan een app in je smartphone. Deze betalingen komen op onze bankrekening binnen. Wij spreken met je af dat als het doelbedrag onverhoopt niet gehaald wordt, wij de bijdragen terugstorten naar de betaler. Dit is gemakkelijker, zekerder voor de deelnemers en veiliger dan het ophalen van contant geld.
 •  NB: voor het aan de deur langsgaan om ter plaatse geld op te halen voor een goed doel (dit is collecteren), heb je een vergunning nodig van de gemeente tenzij dit binnen een beperkte besloten kring plaatsvindt; heb je een vergunning nodig dan moet je die ruim op tijd aanvragen; kijk op https://www.amersfoort.nl/vergunningen/to/mag-dat-de-apv.htm; onzeker of je actie eronder valt?; vraag het dan aan het vergunningenloket van de gemeente;
 • Als je mensen persoonlijk bezoekt kun je meteen deelnemers voor de gratis reanimatiecursus werven (maximaal 12 per AED). Mensen die al kunnen reanimeren kun je uitnodigen om zich aan te melden als burgerhulpverlener. Zij kunnen zich aanmelden via https://www.hartstichting.nl/reanimatie/word-burgerhulpverlener. Wij kunnen je ook een formulier sturen dat je kunt uitprinten. Dit kunnen mensen ter plaatse invullen en ondertekenen. Als je dat aan ons toestuurt, voeren wij deze mensen op in het alarmeringssysteem HartslagNu. Zo voorkom je dat mensen je iets toezeggen te doen, maar het vervolgens niet doen.
 •  Je hebt voor het ophangen van de buitenkast een gevel nodig van een huis/bedrijf op een goed verlichte plek (om bij donker het cijferslot te kunnen instellen) waar het liefst sociale controle is, van bijv. buren en overburen. Liefst op een bekende plek midden in de buurt. We hebben een geldig adres nodig (voor Google Maps) en een heel korte omschrijving van de exacte locatie. De eigenaar moet bereid zijn de stroomkosten (gering) voor zijn rekening te nemen.
 • Je hebt een DHZ-er nodig om de buitenkast te installeren (dit is niet moeilijk; hij/zij moet wel door een buitenmuur heen kunnen boren voor de aansluiting van de stroom; dit vereist een lange boor en een sterke boormachine bij een betonnen muur). We hebben eventueel ook een vrijwilliger die de kast gratis kan ophangen en installeren (er moet alleen een stopcontact aan de andere kant van de muur zijn; dit zal de eigenaar van de muur zelf moeten regelen als die er niet al is).
 •  Je hebt een beheerder nodig (een persoon met mobiel nummer en e-mailadres) die de contactpersoon is voor HartslagNu en voor ons bij meldingen over jullie AED. Als de AED gebruikt is, moeten de electroden vervangen worden en – soms – de accu. De kosten hiervoor vallen onder het servicecontract. Ook moet het beademingsmasker worden schoongemaakt en eventueel gebruikte spullen uit de rescuekit worden aangevuld.
 • Als wij een wijkcoördinator in je buurt hebben, kan deze helpen bij het gereedmaken van de AED na inzet. De wijkcoördinator komt ook regelmatig controleren of de AED er nog is en het nog doet. Bij de door ons aanbevolen AED kan jullie beheerder en wij dit ook online controleren. Alleen de buitenkast moet dan visueel gecontroleerd worden op beschadigingen en af en toe worden schoongemaakt aan de buitenkant.
 • De door ons aanbevolen AED heeft gps track-and-trace, zodat bij niet terugbrengen of diefstal de AED getraceerd kan worden.
 • Afhankelijk van de opstalverzekering van de eigenaar van het pand waaraan de AED bevestigd wordt, kan de AED onder diens polis al verzekerd zijn. Een verzekering tegen diefstal en vandalisme kost ong. 3,5% van het factuurbedrag; dit ben je jaarlijks kwijt.
 • Wij hebben een document ontwikkeld waarbij de juridische aspecten van je project officieel worden vastgelegd; het is bijvoorbeeld belangrijk te regelen dat je het geld terugbetaalt als het project onverhoopt niet doorgaat. Ook moet je regelen wat er gebeurt als de eigenaar van het pand waar de AED komt te hangen verhuist of de toestemming intrekt. Tevens moet je regelen wie onverwachte kosten betaalt (bijv. als de AED toch gestolen wordt of de buitenkast met grof geweld vernield wordt).
 • Na succesvolle installatie, denk dan aan een officiële onthulling en een buurtborrel; je kunt ook publiciteit zoeken (wij helpen daar graag bij) bijv. om degene die hebben meegewerkt aan je project te bedanken;
 •  Wij adviseren om dan ook een brief te bezorgen bij alle huishoudens binnen de 500m cirkel waarbij je iedereen informeert over de aanwezigheid van de AED, het doel daarvan en mensen vraagt op te letten dat de AED niet door vandalen beschadigd wordt. Je nodigt dan opnieuw mensen uit om burgerhulpverlener te worden en, indien nodig, een cursus te volgen. Wij hebben hiervoor een voorbeeldbrief. De landelijke minimumnorm is 1% van de bevolking van je buurt; zoveel burgerhulpverleners heb je minimaal nodig om een goede dekking te hebben van mensen die de AED kunnen bedienen. Meer is uiteraard beter, met name als er veel mensen in je buurt overdag buiten je buurt werken (tenzij je BHV-ers van bedrijven in je buurt kunt strikken om burgerhulpverlener te worden).

Inschakelen van een externe crowdfunding organisatie

Dit is uiteraard mogelijk, maar realiseer je dat dit geld kost, waardoor je doelbedrag hoger wordt. Bovendien zal zo’n organisatie bij een actie in een relatief klein gebied vooral op jullie eigen kennis, informatie, medewerking en contacten in de buurt moeten varen. Je kunt het dan beter, sneller en goedkoper zelf organiseren.

Ga je toch in zee met een crowdfunding organisatie, weet dan dat zij vaak alleen zakendoen met rechtspersonen en bepaalde zekerheden vragen. Tenzij er een eigen buurtvereniging of iets dergelijks bestaat, zul je ofwel iets op moeten richten of ons moeten vragen. Ons bestuur is daar niet zo happig op als het om slechts één AED gaat, vanwege de daaraan verbonden kosten en benodigde aandacht. Omdat er vaak een contract getekend moet worden, kun je pas iets afspreken met een crowdfunding organisatie op naam van onze Stichting na onze voorafgaande expliciete toestemming. Alleen twee van onze bestuursleden kunnen zo’n contact namens de Stichting ondertekenen.

Nieuw: Hartstichting lanceert crowdfunding platform voor Buurt-AED's

Kijk hier:  https://www.buurtaed.nl

Meer informatie?

Wil je meer informatie of je plannen met ons bespreken? Dat kan! Mail ons dan op info@reanimatienetwerk-amersfoort.nl. Wij ondersteunen je actie graag met raad en daad.

Wil je teruggebeld worden om telefonisch te overleggen met ons? Dat kan! Doe dan een terugbelverzoek of bel ons op 033-833 0 833 (call center/dag en nacht bereikbaar). Een vrijwilliger belt u dan terug.

Vragen of er een wijkcoördinator is of je aanmelden als wijkcoördinator voor je wijk? Mail naar wijken@reanimatienetwerk-amersfoort.nl 

Laten we samen Amersfoort ‘hartveilig’ maken!